ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของ ศธภ. และ ศธจ.

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ และห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม