ข่าวสาร

ประชุมคณะการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าร่วมประชุม