ข่าวสาร

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

เชิญร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก "๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ" ระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ 
- กรอบแนวคิดการจัดงาน
- (ร่าง) กำหนดการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
- แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ออนไลน์)