ข่าวสาร

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ