ข่าวสาร

เชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)


ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
- กำหนดการ