ข่าวสาร

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาเข้าร่วมประชุม