ข่าวสาร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม