ข่าวสาร

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 สำหรับการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมเห็นภาพรวมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตัวอย่างรูปธรรม แนวทางการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง และเกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งข้อสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

ร่วมกันสร้าง
"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม"

Cr : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ