ข่าวสาร

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2562

 

Cr. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว  

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการตรวจและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...