ข่าวสาร

ศปท.ศธ. ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. ตรวจประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
     เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

      การประชุมครั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นรองประธานฯ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาธิการพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เป็นอนุกรรมการ และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ ปฏิบัติหน้าที่รอง หน.ศปท.ศธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาตรวจประเมิน OIT สป.ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน

https://moe360.blog/2022/06/13/ops-oit-2022/

Cr : ศธ.360 องศา