ข่าวสาร

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย นางจิตฤดี  ขวัญพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด
ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๕๕ รูป และร่วมลงนามถวายพระพร ณ สนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ