ข่าวสาร

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต"  โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
119344265
Cr. ศธ.360 องศา