ข่าวสาร

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากองค์กรหลักและองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม