ข่าวสาร

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2562

 

Cr. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว