ข่าวสาร

พิธีมอบรางวัล "คนดีศักดิ์แห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดภาพ "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือ คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562