ข่าวสาร

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2562

 ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ “รวมพลังคนไทย อาสาสู้โกง” และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนักการเมืองรุ่นใหม่ ได้ร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ “จับตาการโกงประเทศ ในมุมมองของพรรคการเมือง ซึ่ง มีตัวแทนภาครัฐ การเมือง รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาสังคม สื่อมวลชน ศิลปิน และส่วนอื่นในสังคมมาร่วมงานกว่า 5,000 คน

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cr:ACT 

cr:ACT