ข่าวสาร

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวามคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
ภาพกิจกรรม
Cr : ศธ.360 องศา

อ่านเพิ่มเติม...

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ

 ประกาศแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสําหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

 คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 

 เว็บไซต์ ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลในการต่อต้านการให้สินบน (ABAS) สำนักงาน ป.ป.ช.

 

">มาตรา 176 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับคะแนนประเมิน 90.54 คะแนน อยู่ในระดับ A 

Cr. ศธ.360 องศา

พิธีมอบรางวัลคนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 และรางวัล OPS ITA Awards

นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​มอบประกาศ​เกียรติ​คุณ​ผู้เกษียณอายุ​ราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมี ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็นผู้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป."​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 จำนวน 26 คน และรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (OPS ITA Awards) จำนวน 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ​ โรงแรม​แอมบาสซาเดอร์​ ซิตี้​ จอม​เทียน​ พัทยา​ จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

- ภาพผู้รับรางวัล "คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป.""คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป."
- ภาพผู้รับรางวัล OPS ITA Awards

2092020 200920 0001

Cr. ศธ.360 องศา

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต"  โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
119344265
Cr. ศธ.360 องศา