กล่องข้อความถามตอบ

กล่องข้อความถามตอบ  >>>  คลิก <<<

 

 

กระดานตอบคำถาม Q&A

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีเปิดรับสมัครพนักงานราชการ

     ในปีงบประมาณ 2565 หรือไม่คะ 

 

A :  ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

       หากมีการเปิดรับสมัครจะประกาศหน้า website ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

       กระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ

Q: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ มีเพจ Facebook หรือไม่

 

A:  มีค่ะ  Facebook ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ