การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 มีนาคม 2562

- เอกสาร Powerpoint (.pptx)
- ภาพสไลด์ (คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

slide9
slide10 slide11
slide12 slide13
slide14 slide15
slide16 slide17