ขอเชิญประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง หรือทางเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.
- ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
- แบบเสนอผลงาน