พิธีมอบรางวัลคนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป.​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 และรางวัล OPS ITA Awards

นายณัฏฐพล​ ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็น​ประธาน​ในพิธี​มอบประกาศ​เกียรติ​คุณ​ผู้เกษียณอายุ​ราชการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมี ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ เป็นผู้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป."​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2563 จำนวน 26 คน และรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด (OPS ITA Awards) จำนวน 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ​ โรงแรม​แอมบาสซาเดอร์​ ซิตี้​ จอม​เทียน​ พัทยา​ จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

- ภาพผู้รับรางวัล "คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป.""คนดีศักดิ์​ศรี​แห่ง​ สป."
- ภาพผู้รับรางวัล OPS ITA Awards

2092020 200920 0001

Cr. ศธ.360 องศา

ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ "เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต"  โดยมี นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชลบุรี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นให้ภาครัฐยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
119344265
Cr. ศธ.360 องศา

การบรรยายโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2563

ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 105 คน ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...